welcome

WELCOM

SELAMAT DATANG DI BLOG SAYA SEMOGA INFORMASI DARI SAYA BERMAN PAAT

Kamis, 24 November 2011

BIOGRAFI prof.Dr.H.SUNARYO kartadinata,M.Pd

Biografi Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd

 
6 Comments
Posted by  dina 1 72009pUTC06bUTCSun, 21 Jun 2009 20:28:42 +0000 in Biografi
 

“Prihatin téh Nimat” : Biografi Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed

Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed
Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed
Hirup téh henteu salawasna kudu jadi patani baé. Aya jalan séjén pikeun lumampah di alam pawenangan. Éta anu jadi pangjurung laku Prof. Dr. Endang Sumantri, M.Ed dina milampah udagan hirupna.
Lamun téa mah baheula ngandelkeun warisan kolot, sawah anu teu sabaraha legana, tuluy jadi patani, pastina ogé hirup téh bakal monoton. Ulukutek di dinya, ngahasilkeun mobilitas horizontal,” ceuk Endang basa ditepungan ku Cahara di kantorna.
Lahir 15 Juli 68 taun ka tukang, ieu juru atik kahot téh pituin urang Karang Gedang, Kabupatén Ciamis. Anak bungsu ti H. Nawawi jeung Sutinah, kulawarga patani biasa. Ti leuleutik geus dipuuk ku kaperih-kaprihatin. Komo basa nincak umur salapan taun, Endang geus jadi yatim piatu, sarta kudu cicing di imah emangna. Sanajan kitu, éta kaayaan téh henteu ngareuntaskeun sumangetna pikeun terus sakola. Buktina, sabada lulus ti SR 2 Ciamis, Endang neruskeun ka SGB I Ciamis, nepi ka jununna.
Lulus ti SGB taun 1957, Endang narima Surat Kaputusan jadi Guru SR. Ditempatkeun di SR Cibedug, anu jarakna kurang leuwih lima Km ti Ciawi, Bogor. Ari gajihna anu munggaran, teu kurang teu leuwih: Rp.150,-.
Jaman harita, di urang keur meujeuhna harénghéng. Malum atuh jaman goromboloan. Mangkaning daérah Cibedug harita, katotol sayangna gorombolona. “Masih kénéh kabayang, lamun rék indit ka sakola téh kudu nékad, nyieuhkeun kahariwang jeung kasieun,” pokna. “Anu matak pikeun jaga-jaga, Bapa asup ka paguron silat Cimandé,” ceuk ieu bapa ti lima anak jeung aki ti 11 incu téh.
Lantaran gorombolan di daérah Cibedug beuki mahabu, dununganana ngarasa prihatin, Endang dipindahkeun tugasna ka Kantor Inspektorat Kacamatan Ciawi. Nya di dinya Endang mimiti diajar ngurus masalah manajemen dina dunya atikan jeung kaorganisasian téhanu engkéna baris ngagedékeun ngaranna. Jaba ti ngajalankeun kawajibanana, Endang ogé bari nuluykeun sakola di SGA Bogor deuih.
Sétan Gedor
Henteu pugag nepi ka dinya. Taun 1963 Endang neruskeun kuliah ka IKIP Bandung, anu saméméhna PTPG, Jurusan Civic Hukum. Endang kaasup mahasiswa entragan munggaran IKIP Bandung. Salila jadi mahasiswa, Endang kaasup mahasiswa anu aktif di sawatara organisasi. Di antarana baé Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonésia (KAMI). Kungsi jadi Ketua Mahasiswa Umum (KMU) Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial (FKIS), Ketua Bidang Organisasi Dewan Mahasiswa I BEM Universitas. Malah ku aktif-aktifna dina organisasi, ti dosén jeung babaturanana Endang meunang jujuluk “Sétan Gedor”. Ari sababna, Endang mindeng idek-liher di Gedung Olahraga (Gedor), anu harita mah mangrupa puseur kagiatan mahasiswa. “Lamun ditanya, naon alesanana Bapa loba aktif dina organisasi? Salian ti pikeun nambahan pangalaman téh, anu utamana mah, lamun aya kagiatan bisa meunang dahareun haratis,” pokna bari seuri, nyoréang pangalamanana ka tukang.
Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed dan keluarga
Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed dan keluarga
Bari kuliah, Endang ogé henteu poho kana kawajibanana, nya éta ngajar. Endang jadi guru SR Sukarasa 2 Gegerkalong Hilir. Lamun jadwal kuliah bantrok jeung jadwal ngajar, biasana sok silihtitipkeun kelas jeung babaturanana.
Sabada lulus Sarjana Muda, taun 1967, Endang diangkat jadi Asistén Dosén di almamaterna. Dua taun ti harita, 30 Agustus 1969, pruk baé ngadahup ka Dra. Énih Rohaénih, M.Pd., adi tingkatna waktu kuliah. Rumah tanggana kawilang lulus-banglus, runtut-raut tug nepi ka kiwari.
Sakitu taun malang-mulintang di IKIP Bandung, Endang meunang kasempetan tina Program Bank Dunia, pikeun nuluykeun kuliahna dina Program Pendidikan Luar Sekolah di University of Massachuset, Amérika Serikat. Lulus taun 1988 sarta meunang gelar Master of Education. Ti dinya, meunang deui beasiswa pikeun nuluykeun S3-na dina widangMoral of Education, masih kénéh di University of Massachuset.
Karir Endang beuki nyongcolang. Taun 1990 diangkat jadi Pembantu Réktor II IKIP Bandung. Dina taun 1998 Endang milu marajian gelarna Universitas Galuh, Ciamis, nu asalna mangrupa STKIP. Endang deuih anu jadi réktorna anu munggaran di Universitas Galuh, masa bakti 2002-2004. Kungsi nyangking kalungguhan Ketua Dewan Pendidikan Ciamisdeuih, anu gédé jasana ngayakeun Program Pasca Sarjana Universitas Galuh.
Ceuk Endanggeus mangrupa takdir Illahi, inyana bisa hirup tina ladang dunya atikan. Sabab cenah, lamun ngandelkeun ti kolot mah taya harepkeuneunana. Tapi najan kitu, Endang percaya yén ku ayana rasa prihatin bisanimbulkeun rasa hayang terus usaha.
Prihatin téh nimat, sabab optimisme lahir tina rasa prihatin,” pokna tandes.
Ayeuna Endang geus hasil ngahontal cita-citana jadi guru, bari némbongkeun préstasi mobilitas vertikal di kulawargana. Di antarana ku nyangking rupa-rupa kalungguhan anu teu éléh pentingna dina dunya atikan.
Lamun baheula henteu neruskeun sakola, meureun ayeuna téh moal jadi Ketua Senat Akademik, moal bisa ngalegaan sawah warisan deuih. Tapi meureun ayeuna téh keur macul ngurus sawah anu teu sabaraha legana,pungkasna bari seuri.* (Yatun)
dicopy tina Majalah Sunda Cahara Bumi Siliwangi Edisi II
 
1 Comment
Posted by  dina 1 22009pUTC06bUTCTue, 09 Jun 2009 12:56:44 +0000 in Biografi,Pendidikan
 

Dari Pangcalikan Siliwangi ke Bumi Siliwangi

Biografi Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd; Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd di depan Villa Isola, kantor Rektorat UPI
Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd di depan Villa Isola, kantor Rektorat UPI
Sepintas dilihat dari namanya semua orang pasti akan mengira bahawa dia adalah peranakan jawa. Padahal kalau ditelusuri lebih jelas ia merupakan orang sunda asli. Dialah Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
Awalnya tidak ada yang mengira bahawa lelaki kelahiran Desa Cigintung, Kecamatan Kawali Ciamis 21 Maret 57 tahun silam ini begitu nyunda, hal itupun terbukti pada saat acara launching Majalah Cahara Bumi Siliwangi dan Ronggeng Gunung di UPI dengan fasih Sunaryo memberikan sambutan dalam bahasa sunda yang begitu ngentep seureuh. Bahkan para inohong Sunda yang hadir saat itu, begitu terkejut dengan ucapan dan sikap sunaryo yang kental dengan adat kesundaan.
Saya tidak menyangka ia begitu kental adat kesundaanya, dalam berbicara memang ia pun begitu ngentep seureuh dan dalam menggunakan undak-usuk basa pun sangat fasih,” ujar Karna Yudibrata, salah seorang inong Sunda yang hadir saat itu.
Belajar bahasa sunda memang dari kecil, semenjak SD sampai sekolah SPG di Ciamis,” jawab putra sulung dari empat bersaudara pasangan H. Sukarta dan Hj Surliah ini, saat ditanya akan hal tersebut.
Kehidupan Sunaryo tidak langsung sukses begitu saja, dengan memegang jabatan penting seperti saat ini. Tetapi ia memulai semuanya dari nol.
Sunaryo mengawali pendidikan formalnya pada tahun 1957 di SDN 2 Talagasari. Hidup sebagai anak petani dilewatinya dikampung halaman tercinta. Masih terbayang dalam benaknya bagai mana waktu itu, meskipun masih kecil ia harus ikut membantu orangtuanya membajak sawah dan mengembala kambing yang merupakan mata pencarian utama keluarga.
Saat menempuh jalur pendidikan di SMP 1 kawali tahun 1963, Sunaryo memiliki tradisi yang sangat unik. Bila berangkat ke sekolah ia tidak pernah menggunakan alas kaki alias nyeker, dan barulah setelah sampai kesekolah ia pergunakan sepatunya.
Jarak dari rumah ke sekolah kan lima kilometer dilalui dengan berjalan kaki, jadi supaya sepatunya awet, ya biasanya jarang dibawa pulang. Suka disimpan saja, di titipkan di Ibu pemilik warung sekolah, dan digunakan hanya saat sekolah saja. Selain itu juga biasanya kalau mau pergi ke sekolah saya selalu mebekal karung di tas. Kan biasanya sambil pulang sekoal itu sambil ngala rumput untuk kambing. ” kenangnya.
Meskipun tergolong dari keluarga yang pas-pasan, tapi hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus bersekolah. Malah hal tersebut dijadikan Sunaryo sebagai motivasi agar kelak menjadi orang sukses dan dicontoh oleh adik-adiknya. Hal itu ia buktikan setelah lulus dari SPG Ciamis tahun 1970 dengan melanjutkan ke jurusan Bimbingan Penyuluhan IKIP Bandung.
Kesempatan untuk meraih cita-cita sebagai seorang guru mulai terbuka tatkala lulus pogram diploma ia dipercaya untuk menjadi asisten dosen di almamaternya sendiri sembari melanjutkan kuliah diprogram sarjana.
Karikatur Prof. Sunaryo Kartadinata
Karikatur Prof. Sunaryo Kartadinata
Semasa kuliah, Sunaryo dimata teman-temanya sebagai sosok yang begitu pintar dan berprestasi. Hal itulah yang menjadikan modal utamanya untuk mempersunting teman sekelasnya sendiri, yang bernama Dra. Euis Misyeti, M.Pd.
Kami teman sekelas, ya biasanyakan dia (Euis–red) suka kesiangan kalau kuliah. Nah biasanya, saya itu selalu menyiapkan kursi kosong disamping saya khusus buat dia, ya karena sering begitu Dosen pun akhirnya pada tahu ‘itu kursi buat Euis ya’. Dan teman-teman sekelas suka mneggosipkan kami. Dia awalnya agak marah dengan keadaan itu. Tapi ya lama kelamaan takluk juga ,” jelasnya sambil tertawa terkenang masa lalu, tatkala menceritakan pengalaman masa mudanya bersama sang istri.
Karir akademik Sunaryo berawal pada tahun 1978 saat dipercaya menjadi Sekretaris Jurusan BP FIP IKIP dan kemudian menjadi ketua Jurusan BP FIP IKIP. Hal itu ia lakukan sambil melanjutkan kuliah diprogram pascasarjana. Namun, beberapa tahun kemudian ia berhenti karena harus konsentrasi melanjutkan kuliah di Program S3 Bimbingan konseling yang saat itu lulus masuk tanpa tes.
Saat menempuh pendidikan S3 merupakan momen yang paling berharga bagi Sunaryo karena dengan program sandwich mengharuskannya menempuh beberapa SKS di State University of New York. Saat itulah untuk pertamakalinya Sunaryo bisa mengunjungi Amerika yang sejak dulu diimpikannya.
Selama enam bulan ia berada di Amerika untuk menimba ilmu dan harus rela meninggalkan istri tercinta yang saat itu sedang mengandung anak ke-3.
Saat anak ketiga lahir, saya tidak berada disamping istri, menyaksikan kelahirannya karena berada di Amerika,” ungkap ayah dari tiga orang anak yang juga merupakan kakek dari empat cucu ini.
Prof. Dr. H. Sunayo Kartadinata, M.Pd bersama keluarga
Prof. Dr. H. Sunayo Kartadinata, M.Pd bersama keluarga
Sepulang dari Amerika, karir Sunaryo semakin bertambah dengan dipercaya sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan dan beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 13 September 1988 ia lulus program doktoral dengan nilai cum laude.
Saat mengemban amanah sebagai Pembantu Rektor II, pada bulan Agustus 1996 Sunaryo dikukuhkan sebagai Guru Besar Psikologi dan Bimbingan Konseling dengan judul orasi ”Pendekatan psikologi dalam bimbingan konseling”.
Tahun 2005 merupakan puncak karir bagi Sunaryo dengan mendapatkan amanah menjadi “nakhoda” Universitas Pendidikan Indonesia masa bakti 2005-2010. Ia merupakan Rektor UPI BHMN pertama yang dipilih oleh stike holder-nya.
Perjalan dari Kawali ke Bumi Siliwangi, begitu benar-benar dinikmati oleh Sunaryo. Baginy komitmen yang paling penting dalam hidupnya bahwa ia harus terus berusaha dan memberikan yang terbaik.
kiat suksesnya sih, ya terus berusaha, berdo’a dan bersyukur. Kemudian jangan lupa motivasi yang paling utama dan kuat adalah dari istri. Mungkin saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini kalau tidak didukung oleh motivasi dan dorongan istri saya” pungkasnya.
(Yatun R. Awaliah / ganesha)
dicopy dari Tabloid Pendidikan Ganesha
 
1 Comment
Posted by  dina 1 12009pUTC06bUTCMon, 08 Jun 2009 16:29:51 +0000 in Biografi,Pendidikan
 

SAYA JUGA ALUMNI BAHASA SUNDA

 *Sepenggal Kisah Persahabatan Prof. Dr. H. Tubagus Abin Syamsuddin Makmun, M.A, dengan Prof. Dr. H. Yus Rusyana.
Prof. Dr. H. Abin Syamsuddin Makmun, M.A
Prof. Dr. H. Abin Syamsuddin Makmun, M.A
Saat ini kebanyakan orang mengenal sosok Prof. Dr. H. Abin Syamsuddin Makmun, M.A, sebagai Guru Besar  UPI dan pakar psikologi. Tapi siapa yang akan menyangka kalau lelaki kelahiran Cililin Bandung 15 Juni 1938 ini dalam sejarah hidupnya pernah mengenyam pendidikan di Jurusan Bahasa Sunda dan berteman akrab dengan Prof. Dr. H. Yus Rusyana yang merupakan pakar Bahasa dan Sastra, yang beberapa waktu lalu tercatat kedalam enam belas tokoh sastra sunda yang paling berpengaruh.

Abin mulai berkenalan dengan Yus Rusyana saat masih SGA di SGA Bandung. Kemudian mereka tinggal seasrama di Asrama PARKI selama satu tahun yang terletak di jalan Lengkong Besar –sekarang menjadi Paguyuban Pasundan. Kemudian pindah ke Asrama SGA yang terletak di Jalan Papandayan.
Prof. Dr. H. Abin Syamsuddin Makmun, M.A
Prof. Dr. H. Abin Syamsuddin Makmun, M.A
Di mata teman-teman sekolahnya, kedua sahabat ini dikenal cerdas dan pintar, sehingga tidak jarang mereka harus bersaing dalam pelajaran. Hal itu terbukti pada nilai hasil ujian akhir nilai mereka hanya berselisih satu angka. Abin mendapat nilai 111 sedangkan Iyus 112.

Begitu juga dalam hal kesenian mereka sama aktifnya. Baik dalam seni suara, cianjuran dan sebagainya. Meskipun Iyus lebih menyukai bermain angklung daripada seni suara seperti Abin.
“Sudah pasti kalau bermain angklung Iyus pasti memegang nada Sol-Mi-Do dan yang menjadi juru kawihnya adalah Ami Raksanagara dan Hetti Latifah.” Kenangnya.
Abin dan kawan-kawannya sering memainkan angklung di RRI Bandung. Setelah main biasanya mereka tidak menyimpan peralatan angklung ke sekolah, karena dengan alasan suka pulang malam dan otomatis sekolah sudah dikunci. Tapi menyimpannya di gudang belakang rumah Ami yang terletak tidak jauh dari sekolah.
Prof. Dr. H. Yus Rusyana; Sahabat Karib Prof. Abin
Prof. Dr. H. Yus Rusyana; Sahabat Karib Prof. Abin
“Saking seringnya bermain angklung, sepertinya yang mendekatkan antara Ami dan Iyus juga adalah angklung” tambah Ayah lima orang anak, yang pandai bermain suling sunda ini.

“Setelah dua tahun, saya dipanggil lagi oleh Pa Adur. Katanya ‘Kamu kuliah itu harus konsentrasi pada satu bidang, di Bahasa Sunda sudah ada Iyus dan Ami, kamu konsentrasi saja di Pedagogik’ ya akhirnya keluar dari Bahasa Sunda dan konsen di Pedagogik”. Ungkap guru besar Psikologi UPI yang aktif menjadi dosen terbang di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia ini.
Meskipun begitu, Abin tetap aktif dalam kegiatan mahasiswa bahasa sunda, karena saat itu dia sudah dekat dengan Hetti Latifah (alm) yang kemudian menjadi istrinya. Malah ia pun ikut mengadakan kegiatan Bende Rancage pertama – sampai saat ini kegiatan tersebut masih diaadakan oleh anak-anak bahasa sunda setiap satu tahun sekali.
“Kalau ada kegiatan, pasti Iyus memberi tahu dan sudah pasti saya ikut. Alasan nya, ya punya tujuan khusus. Menjaga belahan hati, supaya tidak ada yang merebut.” ungkapnya sambil tertawa mengenang masa itu.
Persahabatan Abin dan Iyus memang pantas disebut sebagai persahabatan yang sejati. Mereka selalu saling menolong.Saat akan menikah pun masih sempat-sempatnya mereka berunding tentang waktu pelaksanaan supaya bisa saling membantu. Pernikahannya hanya berselisih satu minggu. Abin dan Hetti menikah pada tanggal 21 Aprill 1965 sedangkan Abin pada tanggal 28 April 1965.
“Kami sengaja melakukan hal itu, supaya acranya tidak bentrok dan bisa saling membantu dan saling manghadiri.” Jelas lelaki yang sekarang menjabat sebagai sekretaris Majelis Wali Amanat UPI dan pernah menjabat sebagai Rektor UNINUS ini.
Bahkan sekarang kedua orang sahabat itupun kini telah sama-sama menjadi orang sukses dan memiliki Jabatan Guru Besar.
Saat ini, Abin pun aktif dalam kegiatn kesundaan seperti Iyus, malah dalam kepengurusan Paguyuban Pasundan, ia dipercaya sebagai seksi Pendidikan dan menjadi dewan pembina Daya Budaya Sunda bersama Wahyu Wibisana
Setelah lulus dari SGA, Abin sempat tidak akan melanjutkan sekolahnya keperguruan tinggi. Namun saat itu dipanggil oleh Adur Raksanagara – ayah dari Ami Raksanagara – yang menjabat sebagai Kepala P & K Jawa Barat, supaya melanjutkan sekolah. Akhirnya ia pun melanjutkan kuliah di PTPG – sekarang UPI – dan kembali sekelas lagi dengan Yus Rusyana, Hetti Latifah dan Ami Raksanagara di Jurusan Bahasa Sunda yang waktu itu masih merupakan Jurusan Bahasa Indonesia seksi Bahasa Sunda. Namun Abin kuliahnya tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Selain kuliah di Bahasa Sunda, ia juga kuliah di jurusan Pedagogik.
 “… itu juga karena dalam mata pelajaran menggambar Iyus lebih  unggul, dia mendapatkan nilai tujuh, sedangkan saya enam.” Tambah lelaki yang mearih gelar Master of Art nya di negri kanguru.
 “Saya juga Alumni Bahasa Sunda! Seangkatan dengan Yus Rusyana dan istrinya, Ami Raksanagara. Walaupun saya kuliah di jurusan tersebut hanya dua tahun.” Ungkap Abin, saat asyik bercerita kepada salah seorang mahasiswi Bahasa Sunda tentang pengalaman kuliahnya di Bahasa Sunda.
 
1 Comment
Posted by  dina 1 42008pUTC12bUTCThu, 25 Dec 2008 16:32:51 +0000 in Biografi
 

Ganjar Kurnia


Ganjar Kurnia
Ganjar Kurnia
Ganjar Kurnia (dibabarkeun di Bandung, 3 Januari 1956), guru besar sosiologi pertanian Unpad, kiwari jadi réktor di almamaterna. Saméméhna, ti taun 2004 anjeunna jadi Ataseu Atikan jeung Kabudayaan di KBRI Prancis di Paris.
Di sagigireun kagiatanana salaku akademisi, anjeunna ogé aktif dina widang kasenian, utamana kasenian Sunda. Nalika anyaran kénéh jadi dosén Unpad, anjeunna ngadegkeun Lingkung Seni Sunda anu ngawadahan kagiatan warga Unpad dina kasenian Sunda.
Dina mangsa awal karirna salaku réktor, ping 27 Agustus 2007 anjeunna ngayakeun pintonan angklung anu dimaénkeun ku sapuluh rébu urang sivitas akademika (utamana mahasiswa anyar) Unpad. Pintonan anu dipingpin ku Sam Udjo jeung Ika Widia ti Saung Angklung Mang Udjo dicatet dina rékor Muri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar